Administratiu/va

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1178/2017, de 26 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa i per a la constitució d’una borsa de treball.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 21 de novembre i finalitza el dia 20 de desembre.

Documents d’interès:

  • Anunci DOGC de 20 de novembre de convocatòria
  • Anunci BOPB de 15 de novembre, publicació Bases reguladores
  • Decret 1178/2017, de 26 d’octubre d’aprovació de les bases i de la convocatòria
  • Model instància
Darrera actualització: 20.11.2017 | 09:46