Oferta pública d'ocupació

 • Educadors/es socials

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1210/2017, de 6 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’educadors/es socials.

 • Administratiu/va

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1178/2017, de 26 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa i per a la constitució d’una borsa de treball.

 • Agents interins de la Policia Local per constituir una borsa de treball

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1102/2017, de 17 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’agents interins de la Policia Local.

 • Convocatòria anulada - Tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau - Nova selecció

  CONVOCATÒRIA ANULADA

  Nova selecció d’un/a professional, perfil tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat. 

 • Procés tancat - Educador/a social

  PROCÉS TANCAT

  Selecció de personal d’un/a professional, perfil educador social, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

 • Procés tancat - Tècnic aula de recerca de feina

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

 • Procés tancat - Tècnic de suport dinamitzador del servei socio educatiu La Nau

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un/a professional, perfil tècnic de suport dinamitzador del servei socio-educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat.

 • Procés tancat - Operari de serveis

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un operari de serveis per desenvolupar l’actuació Neteja i manteniment de la vegetació en vorals de carrers d’urbanitzacions i en parcel·les municipals , subvencionat pel Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Area Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2016-2017.

 • Procés tancat - Selecció d'auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori, mitjançant un contracte laboral temporal de relleu.

 • Procés tancat - Plans d’ocupació. PFO local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció de personal pel desenvolupament dels Plans d’ocupació aprovats en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

 • Procés tancat - Convocatòria interina d'una plaça d'Enginyer Tècnic

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball d'enginyer tècnic i aprovació de la convocatòria corresponent.

 • Procés tancat - Seleció perfil tècnic en arxivística (PSO)

  PROCÉS TANCAT

  Procés per seleccionar personal, perfil tècnic en arxivística, corresponent al "Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló", subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Es tracta d’una nova convocatòria per haver resultat deserta l’anterior.

 • Procés tancat - Convocatòria interina d'una plaça de Tècnic especialista treballador/a social

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a professional per cobrir la plaça vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball de tècnic especialista treballador social i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables.

 • Procés tancat - Selecció de personal Programa de Suport a l’Ocupació de l’Ajuntament de Cervelló - AMB 2016/2017

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció de personal per a l’execució del Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

Darrera actualització: 23.05.2017 | 13:07
Darrera actualització: 23.05.2017 | 13:07